Årskurs 2

Masterprogram, arkitektur (TARKM), Utbildningsplan för kull HT2011

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Masterprogrammets kurs- och projektutbud är gemensamt med KTH:s arkitektutbildning och de olika studerandegrupperna läser tillsammans.
Studenterna fördelas mellan de olika studiorna, upp till det maximala antalet, c:a 20-25 studenter i varje studio.
Examensarbetet utförs under den sista terminen.
Kurslistan innehåller 2010/2011 års preliminära utbud av kurser och studioprojekt.
Utbudet kan komma att förändras inför påföljande läsår.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
A52ARX Examensarbete inom arkitektur, avancerad nivå 30,0 hp
A52O1A Orientering; Arkitekturens teknik, teori och historia 5 3,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
A52A1B Avancerad gestaltning - Studio 5:1
(två studioprojekt under det andra året)
12,0 hp
A52A2B Avancerad gestaltning - Studio 5:2
(två studioprojekt under det andra året)
12,0 hp
A52D1C Performative designstudio 5:1
(två studioprojekt under det andra året)
12,0 hp
A52D2C Performative designstudio 5:2
(två studioprojekt under det andra året)
12,0 hp
A52G1B Grundläggande gestaltning - Studio 5:1
(två studioprojekt under det andra året)
12,0 hp
A52G2B Grundläggande gestaltning - Studio 5:2
(två studioprojekt under det andra året)
12,0 hp
A52H1A Arkitekturens historia och teori 5:1 3,0 hp
A52H1B Hållbar gestaltning - Studio 5:1
(två studioprojekt under det andra året)
12,0 hp
A52H2B Hållbar gestaltning - Studio 5:2
(två studioprojekt under det andra året)
12,0 hp
A52K1B Kritiska studier - studio 5:1
(två studioprojekt under det andra året)
12,0 hp
A52K2B Kritiska studier - studio 5:2
(två studioprojekt under det andra året)
12,0 hp
A52L1B Landskapsarkitektur - studio 5:1
(två studioprojekt under det andra året)
12,0 hp
A52L2B Landskapsarkitektur - studio 5:2
(två studioprojekt under det andra året)
12,0 hp
A52P1B Gestaltningsprocess - Studio 5:1
(två studioprojekt under det andra året)
12,0 hp
A52P2B Gestaltningsprocess - Studio 5:2
(två studioprojekt under det andra året)
12,0 hp
A52R1B Ombyggnad-tillbyggnad-restaurering, studio 5:1
(två studioprojekt under det andra året)
12,0 hp
A52R2B Ombyggnad-tillbyggnad-restaurering, studio 5:2
(två studioprojekt under det andra året)
12,0 hp
A52T1A Arkitekturteknik 5:1 3,0 hp
A52T1B Designstudion för Arkitekturens Interdisciplinaritet 5:1
(två studioprojekt under det andra året)
12,0 hp
A52T2B Designstudion för Arkitekturens Interdisciplinaritet 5:2
(två studioprojekt under det andra året
12,0 hp
A52U1B Urban designstudio 5:1
(två studioprojekt under det andra året)
12,0 hp
A52U2B Urban designstudio 5:2
(två studioprojekt under det andra året)
12,0 hp
A52Y1B Arkitektur/Yrkesrelaterad studio, 5:1
(två studioprojekt under det andra året)
12,0 hp
A52Y2B Arkitektur/Yrkesrelaterad studio, 5:2
(två studioprojekt under det andra året)
12,0 hp
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
A51RHA Studieresa, åk 5 (hösten)
(frivillig)
3,0 hp
A51RVA Studieresa, åk 5 (våren)
(frivillig)
3,0 hp