Behörighet och urval

Masterprogram, arkitektur (TARKM), Utbildningsplan för kull HT2011

Senast ändrad: 2011-05-03
Godkänd: 2011-05-03

Bachelor´s degree in Architecture or Landscape Architecture.
Selection: The selection process is based on a total evaluation of transcripts, CV, personal statement, other documents and portfolio.