Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (6,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
A42O1A Orientering; Arkitekturens teknik, teori och historia 4:1 3,0 hp Avancerad nivå
A42O2A Orientering; Arkitekturens teknik, teori och historia 4:2 3,0 hp Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
A41RHA Studieresa, åk 4 (hösten) (frivillig) 3,0 hp Grundnivå
A41RVA Studieresa, åk 4 (våren) (frivillig) 3,0 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
A42A1B Avancerad gestaltning - Studio 4:1 (två studioprojekt per termin) 12,0 hp Avancerad nivå
A42A2B Avancerad gestaltning - Studio 4:2 (två studioprojekt per termin) 12,0 hp Avancerad nivå
A42A3B Avancerad gestaltning - Studio 4:3 (två studioprojekt per termin) 12,0 hp Avancerad nivå
A42A4B Avancerad gestaltning - Studio 4:4 (två studioprojekt per termin) 12,0 hp Avancerad nivå
A42D1C Performative designstudio 4:1 (två studioprojekt per termin) 12,0 hp Avancerad nivå
A42D2C Performative designstudio 4:2 (två studioprojekt per termin) 12,0 hp Avancerad nivå
A42D3C Performative designstudio 4:3 (två studioprojekt per termin) 12,0 hp Avancerad nivå
A42D4C Performative designstudio 4:4 (två studioprojekt per termin) 12,0 hp Avancerad nivå
A42G1B Grundläggande gestaltning - Studio 4:1 (två studioprojekt per termin) 12,0 hp Avancerad nivå
A42G2B Grundläggande gestaltning - Studio 4:2 (två studioprojekt per termin) 12,0 hp Avancerad nivå
A42G3B Grundläggande gestaltning - Studio 4:3 (två studioprojekt per termin) 12,0 hp Avancerad nivå
A42G4B Grundläggande gestaltning - Studio 4:4 (två studioprojekt per termin) 12,0 hp Avancerad nivå
A42H1A Arkitekturens historia och teori 4:1 3,0 hp Avancerad nivå
A42H1B Hållbar gestaltning - Studio 4:1 (två studioprojekt per termin) 12,0 hp Avancerad nivå
A42H2A Arkitekturens historia och teori 4:2 3,0 hp Avancerad nivå
A42H2B Hållbar gestaltning - Studio 4:2 (två studioprojekt per termin) 12,0 hp Avancerad nivå
A42H3B Hållbar gestaltning - Studio 4:3 (två studioprojekt per termin) 12,0 hp Avancerad nivå
A42H4B Hållbar gestaltning - Studio 4:4 (två studioprojekt per termin) 12,0 hp Avancerad nivå
A42K1B Kritiska studier - studio 4:1 (två studioprojekt per termin) 12,0 hp Avancerad nivå
A42K2B Kritiska studier - studio 4:2 (två studioprojekt per termin) 12,0 hp Avancerad nivå
A42K3B Kritiska studier - studio 4:3 (två studioprojekt per termin) 12,0 hp Avancerad nivå
A42K4B Kritiska studier - studio 4:4 (två studioprojekt per termin) 12,0 hp Avancerad nivå
A42L1B Landskapsarkitektur - studio 4:1 (två studioprojekt per termin) 12,0 hp Avancerad nivå
A42L2B Landskapsarkitektur - studio 4:2 (två studioprojekt per termin) 12,0 hp Avancerad nivå
A42L3B Landskapsarkitektur - studio 4:3 (två studioprojekt per termin) 12,0 hp Avancerad nivå
A42L4B Landskapsarkitektur - studio 4:4 (två studioprojekt per termin) 12,0 hp Avancerad nivå
A42P1B Gestaltningsprocess - Studio 4:1 (två studioprojekt per termin) 12,0 hp Avancerad nivå
A42P2B Gestaltningsprocess - Studio 4:2 (två studioprojekt per termin) 12,0 hp Avancerad nivå
A42P3B Gestaltningsprocess - Studio 4:3 (två studioprojekt per termin) 12,0 hp Avancerad nivå
A42P4B Gestaltningsprocess - Studio 4:4 (två studioprojekt per termin 12,0 hp Avancerad nivå
A42R1B Ombyggnad-tillbyggnad-restaurering, studio 4:1 (två studioprojekt per termin) 12,0 hp Avancerad nivå
A42R2B Ombyggnad-tillbyggnad-restaurering, studio 4:2 (två studioprojekt per termin) 12,0 hp Avancerad nivå
A42R3B Ombyggnad-tillbyggnad-restaurering, studio 4:3 (två studioprojekt per termin) 12,0 hp Avancerad nivå
A42R4B Ombyggnad-tillbyggnad-restaurering, studio 4:4 (två studioprojekt per termin) 12,0 hp Avancerad nivå
A42T1A Arkitekturteknik 4:1 3,0 hp Avancerad nivå
A42T1B Designstudion för Arkitekturens Interdisciplinaritet 4:1 (två studioprojekt per termin) 12,0 hp Avancerad nivå
A42T2A Arkitekturteknik 4:2 3,0 hp Avancerad nivå
A42T2B Designstudion för Arkitekturens Interdisciplinaritet 4:2 (två studioprojekt per termin) 12,0 hp Avancerad nivå
A42T3B Designstudion för Arkitekturens Interdisciplinaritet 4:3 (två studioprojekt per termin) 12,0 hp Avancerad nivå
A42T4B Designstudion för Arkitekturens Interdisciplinaritet 4:4 (två studioprojekt per termin) 12,0 hp Avancerad nivå
A42U1B Urban designstudio 4:1 (två studioprojekt per termin) 12,0 hp Avancerad nivå
A42U2B Urban designstudio 4:2 (två studioprojekt per termin) 12,0 hp Avancerad nivå
A42U3B Urban designstudio 4:3 (två studioprojekt per termin) 12,0 hp Avancerad nivå
A42U4B Urban designstudio 4:4 (två studioprojekt per termin) 12,0 hp Avancerad nivå
A42Y1B Arkitektur/Yrkesrelaterad studio, 4:1 (två studioprojekt per termin) 12,0 hp Avancerad nivå
A42Y2B Arkitektur/Yrkesrelaterad studio, 4:2 (två studioprojekt per termin) 12,0 hp Avancerad nivå
A42Y3B Arkitektur/Yrkesrelaterad studio, 4:3 (två studioprojekt per termin) 12,0 hp Avancerad nivå
A42Y4B Arkitektur/Yrkesrelaterad studio, 4:4 (två studioprojekt per termin) 12,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Masterprogrammets kurs- och projektutbud är gemensamt med KTH:s arkitektutbildning och de olika studerandegrupperna läser tillsammans.
Studenterna fördelas mellan de olika studiorna, upp till det maximala antalet, c:a 20-25 studenter i varje studio.
Kurslistan innehåller 2010/2011 års utbud av kurser och studioprojekt.
Mindre förändringar i utbudet kan komma att förekomma.
Undervisningen sker på engelska språket.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (33,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
A52ARX Examensarbete inom arkitektur, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå
A52O1A Orientering; Arkitekturens teknik, teori och historia 5 3,0 hp Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
A51RHA Studieresa, åk 5 (hösten) (frivillig) 3,0 hp Grundnivå
A51RVA Studieresa, åk 5 (våren) (frivillig) 3,0 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
A52A1B Avancerad gestaltning - Studio 5:1 (två studioprojekt under det andra året) 12,0 hp Avancerad nivå
A52A2B Avancerad gestaltning - Studio 5:2 (två studioprojekt under det andra året) 12,0 hp Avancerad nivå
A52D1C Performative designstudio 5:1 (två studioprojekt under det andra året) 12,0 hp Avancerad nivå
A52D2C Performative designstudio 5:2 (två studioprojekt under det andra året) 12,0 hp Avancerad nivå
A52G1B Grundläggande gestaltning - Studio 5:1 (två studioprojekt under det andra året) 12,0 hp Avancerad nivå
A52G2B Grundläggande gestaltning - Studio 5:2 (två studioprojekt under det andra året) 12,0 hp Avancerad nivå
A52H1A Arkitekturens historia och teori 5:1 3,0 hp Avancerad nivå
A52H1B Hållbar gestaltning - Studio 5:1 (två studioprojekt under det andra året) 12,0 hp Avancerad nivå
A52H2B Hållbar gestaltning - Studio 5:2 (två studioprojekt under det andra året) 12,0 hp Avancerad nivå
A52K1B Kritiska studier - studio 5:1 (två studioprojekt under det andra året) 12,0 hp Avancerad nivå
A52K2B Kritiska studier - studio 5:2 (två studioprojekt under det andra året) 12,0 hp Avancerad nivå
A52L1B Landskapsarkitektur - studio 5:1 (två studioprojekt under det andra året) 12,0 hp Avancerad nivå
A52L2B Landskapsarkitektur - studio 5:2 (två studioprojekt under det andra året) 12,0 hp Avancerad nivå
A52P1B Gestaltningsprocess - Studio 5:1 (två studioprojekt under det andra året) 12,0 hp Avancerad nivå
A52P2B Gestaltningsprocess - Studio 5:2 (två studioprojekt under det andra året) 12,0 hp Avancerad nivå
A52R1B Ombyggnad-tillbyggnad-restaurering, studio 5:1 (två studioprojekt under det andra året) 12,0 hp Avancerad nivå
A52R2B Ombyggnad-tillbyggnad-restaurering, studio 5:2 (två studioprojekt under det andra året) 12,0 hp Avancerad nivå
A52T1A Arkitekturteknik 5:1 3,0 hp Avancerad nivå
A52T1B Designstudion för Arkitekturens Interdisciplinaritet 5:1 (två studioprojekt under det andra året) 12,0 hp Avancerad nivå
A52T2B Designstudion för Arkitekturens Interdisciplinaritet 5:2 (två studioprojekt under det andra året 12,0 hp Avancerad nivå
A52U1B Urban designstudio 5:1 (två studioprojekt under det andra året) 12,0 hp Avancerad nivå
A52U2B Urban designstudio 5:2 (två studioprojekt under det andra året) 12,0 hp Avancerad nivå
A52Y1B Arkitektur/Yrkesrelaterad studio, 5:1 (två studioprojekt under det andra året) 12,0 hp Avancerad nivå
A52Y2B Arkitektur/Yrkesrelaterad studio, 5:2 (två studioprojekt under det andra året) 12,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Masterprogrammets kurs- och projektutbud är gemensamt med KTH:s arkitektutbildning och de olika studerandegrupperna läser tillsammans.
Studenterna fördelas mellan de olika studiorna, upp till det maximala antalet, c:a 20-25 studenter i varje studio.
Examensarbetet utförs under den sista terminen.
Kurslistan innehåller 2010/2011 års preliminära utbud av kurser och studioprojekt.
Utbudet kan komma att förändras inför påföljande läsår.