Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, arkitektur (TARKM), Utbildningsplan för kull HT2011

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Masterprogrammets kurs- och projektutbud är gemensamt med KTH:s arkitektutbildning och de olika studerandegrupperna läser tillsammans.
Studenterna fördelas mellan de olika studiorna, upp till det maximala antalet, c:a 20-25 studenter i varje studio.
Kurslistan innehåller 2010/2011 års utbud av kurser och studioprojekt.
Mindre förändringar i utbudet kan komma att förekomma.
Undervisningen sker på engelska språket.

Årskurs 2

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Masterprogrammets kurs- och projektutbud är gemensamt med KTH:s arkitektutbildning och de olika studerandegrupperna läser tillsammans.
Studenterna fördelas mellan de olika studiorna, upp till det maximala antalet, c:a 20-25 studenter i varje studio.
Examensarbetet utförs under den sista terminen.
Kurslistan innehåller 2010/2011 års preliminära utbud av kurser och studioprojekt.
Utbudet kan komma att förändras inför påföljande läsår.