Utbildningens omfattning och innehåll

Masterprogram, arkitektur (TARKM), Utbildningsplan för kull HT2011

Senast ändrad: 2011-05-03
Godkänd: 2011-05-03

The two year programme comprises design studio projects and courses, and a thesis project.