Årskurs 2

Masterprogram, arkitektur (TARKM), Utbildningsplan för kull HT2013

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2014/2015. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Masterprogrammet i Arkitektur följer i sin helhet utbildningsplanen för Arkitektutbildningen på avancerad nivå.

Masterprogrammet  består av studiobaserad undervisning (Studioprojekt 12 hp) samt av Orienteringskurser (3hp) och Seminariekurser (3hp) och ett avslutande individuellt Examensarbete (30hp). Under programmet genomför den enskilde studenten sex studioprojekt som ger tillfälle att pröva och utveckla färdigheter på varierade tillämpningsområden och stöd för att reflektera över sitt lärande.

Varje termin består av studiobaserad undervisning och kurser enligt följande: två Studioprojekt (12 hp); en Orienteringskurs (3hp); en Seminariekurs (3hp), med undantag av sista terminen då ett avslutande individuellt Examensarbete (30hp) genomförs. 

I årskurs två ingår följande  i utbildningsplanen: Två studioprojekt, en orienteringskurs, en seminariekurs och examensarbetet.

Examensarbetet utförs under den sista terminen.

Undervisningen sker på engelska språket.