Behörighet och urval

Masterprogram, arkitektur (TARKM), Utbildningsplan för kull HT2016

Senast ändrad: 2016-08-31
Godkänd: 2016-08-31

Särskilda behörighetskrav till det tvååriga masterprogrammet i Arkitektur är:

  • Teknologie kandidatexamen (180 högskolepoäng) inom huvudområdet arkitektur eller motsvarande
  • Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande
  • Utifrån portfölj påvisa färdighet och förmåga för att kunna tillgodogöra sig utbildningen, och att självständigt och med adekvat metodik kunna genomföra och utvärdera arkitekturprojekt utifrån följande kriterier,

Komplexitet av byggnader
Genomarbetning/nivå av projekt
Tekniska aspekter
Gestaltning, estetik
Teoretiskt, historisk och samtida kontext
Portfolio layout

Urval:

Meritvärdering: Om antalet sökande överskrider antalet platser sker ett urval baserat på portfölj. Meritvärderingen görs i skala 1-75.