Årskurs 1

Masterprogram, arkitektur (TARKM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Programmet följer i sin helhet utbildningsplanen för Arkitektutbildningen, avancerad nivå.

På det tvååriga masterprogrammet i arkitektur är det övergripande syftet att tillgodose individens fördjupning och individuella progression av kunskap, färdigheter och förhållningssätt inom arkitektur och relaterade kunskapsområden.

Det tvååriga masterprogrammet i arkitektur består terminsvis av:

  • två studioprojekt (12 högskolepoäng vardera)
  • två kurser: orienteringskurs (3 högskolepoäng) och seminariekurs (3 högskolepoäng)

Den avslutande terminen utför studenten ett individuellt examensarbete (30 högskolepoäng).

På det tvååriga masterprogrammet i arkitektur genomför den enskilde studenten sex studioprojekt som ger tillfälle att pröva och utveckla färdigheter på varierade tillämpningsområden och stöd för att reflektera över sitt lärande.

Undervisningsspråk
Undervisningen sker på engelska.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
A42A13 Studioprojekt, avancerad nivå 50288 12,0 12,0
A42O1A Orientering; Arkitekturens teknik, teori och historia 4:1 50899 3,0 3,0
A42SEH Seminariekurs, avancerad nivå 4HT 50906 3,0 1,5 1,5
A42B13 Studioprojekt, avancerad nivå 50888 12,0 12,0
A42C14 Studioprojekt, avancerad nivå 60361 12,0 12,0
A42O2A Orientering; Arkitekturens teknik, teori och historia 4:2 60225 3,0 3,0
A42SEV Seminariekurs, avancerad nivå 4VT 60387 3,0 1,5 1,5
A42D14 Studioprojekt, avancerad nivå 60365 12,0 12,0