Årskurs 1

Tekniskt basår, KTH Flemingsberg (TBASA), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HF0021 Matematik för basår I 12,0 fup 6,0 6,0
HF0022 Fysik för basår I 9,0 fup 4,5 4,5
HF0023 Kemi för basår I 9,0 fup 4,5 4,5
HF0024 Matematik för basår II 12,0 fup 6,0 6,0
HF0025 Fysik för basår II 18,0 fup 9,0 9,0