Årskurs 1

Tekniskt basår, Kista (TBASB), Utbildningsplan för kull HT2008

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2008/2009. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IX0395 Kemi /Basårskurs/ 9,0 fup 5,0 4,0
IF0390 Fysik /Basårskurs/ 27,0 fup 4,0 5,0 9,0 9,0
IX0394 Matematik /Basårskurs/ 24,0 fup 6,0 6,0 6,0 6,0