Bilaga 1: Kurslista

Tekniskt basår, Kista (TBASB), Utbildningsplan för kull HT2008

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
IF0390 Fysik /Basårskurs/ 27,0 Förberedande nivå
IX0394 Matematik /Basårskurs/ 24,0 Förberedande nivå
IX0395 Kemi /Basårskurs/ 9,0 Förberedande nivå