Utbildningens mål

Tekniskt basår, Kista (TBASB), Utbildningsplan för kull HT2008

Senast ändrad: 2008-01-16
Godkänd: 2008-04-11

Kunskap och förståelse

Färdigheter och förmågor

Värderingsförmåga och förhållningssätt