Tekniskt basår, KTH Campus (TBASD)

Välj utbildningsplan. Oftast överensstämmer kull med den termin då studierna påbörjades vid programmet.