Senast ändrad: 2010-03-17
Godkänd: 2010-03-17

Utbildningen omfattar 1 år och 60 högskolepoäng, och är på en förberedande nivå.

Programmet saknar inriktningar.

Utbildningen är målinriktad och kurserna följer i stort gymnasieskolans kursplaner.