Senast ändrad: 2010-11-05
Godkänd: 2011-09-30

Grundläggande behörighet samt Särskild behörighet motsvarande Matematik B med lägst betyget Godkänd eller 3.

För mer information se KTHs antagningsordning http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/antagning/bil-1-omradesbehorighet-sarskild-behorighet-1.49643

Tekniskt basår 60 hp är en behörighetsgivande utbildning och ger garantiplats till KTHs högskole- och civilingenjörsutbildningar.