Bilaga 1: Kurslista

Tekniskt basår, KTH Campus (TBASD), Utbildningsplan för kull HT2019

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Kompletterande information

Teknisk basår består av obligatoriska kurser.