Årskurs 1

Teknisk bastermin (TBATL), Utbildningsplan för kull HT2011

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2011/2012. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HF0002 Fysik /Basårskurs/ 17,0 fup 8,5 8,5
HF0003 Matematik /Basårskurs/ 11,0 fup 6,0 5,0
HF0001 Kemi /Basårskurs/ 7,0 fup 7,0
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HF0011 Matematik, introduktion /Basårskurs/ 1,0 fup 1,0