Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2008/2009. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Examensarbetet (30 hp) påbörjas i per 2 och avslutas i per 4. För att ansöka om examensarbetet, ta kontakt med Kansliet.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2806 From Science to Business 7,5 hp
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp
KF2440 Projekt, Biomedicinska material 7,5 hp 7,5
KF2430 Funktionella och nanostrukturerade polymerer 7,5 hp 4,0 3,5