Årskurs 2

Masterprogram, biomedicinska material (TBIMM), Utbildningsplan för kull HT2007

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2008/2009. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Examensarbetet (30 hp) påbörjas i per 2 och avslutas i per 4. För att ansöka om examensarbetet, ta kontakt med Kansliet.