Behörighet och urval

Masterprogram, biomedicinska material (TBIMM), Utbildningsplan för kull HT2008

Senast ändrad: 2008-05-26
Godkänd: 2008-05-26

För tillträde till utbildningen krävs en Bachelor´s degree inkluderande kurser i kemi och materialteknik motsvarande minst 90 högskolepoäng Baskunskaper i matematik och numeriska metoder är ett krav, motsvarande minst 20 högskolepoäng sammanlagt. Sökande skall tillhandahålla underlag som intygar god färdighet i engelska. Detta görs vanligast genom ett internationellt test (TOEFL).