Utbildningens omfattning och innehåll

Masterprogram, biomedicinska material (TBIMM), Utbildningsplan för kull HT2008

Senast ändrad: 2008-05-26
Godkänd: 2008-05-26

Nominell studietid är 2 år, vilket innebär 120 högskolepoäng på avancerad nivå. Utbildningen ges på engelska.