Senast ändrad: 2009-02-19
Godkänd: 2009-03-19

Utbildningen omfattar 1 termin och 30 högskolepoäng. Den är på förberedandenivå.
Programmet saknar inriktningar.
Utbildningen är målinriktad och kurserna följer i stort gymnasieskolans kursplaner.