Tekniskt basår, termin 2, KTH Campus (TBTMD)

Välj utbildningsplan. Oftast överensstämmer kull med den termin då studierna påbörjades vid programmet.