Senast ändrad: 2019-05-16
Godkänd: 2019-05-16

Utbildningen omfattar 30 förutbildningspoäng, vilket motsvarar 1 termins heltidsstudier. Utbildningen är på behörighetsgivande nivå.

Utbildningen innehåller kurser i matematik och fysik. Kurserna motsvarar till stora delar gymnasieskolans kurser (Ma4, Fy2) men med fördjupande och anpassat innehåll för fortsatta studier på KTH.

Undervisningen sker på svenska.