Utbildningens mål

Tekniskt basår, termin 2, KTH Flemingsberg (TBTMH), Utbildningsplan för kull VT2011

Senast ändrad: 2010-11-25
Godkänd: 2010-11-25

Efter utbildningen skall den studerande:

·         visa goda kunskaper inom matematik motsvarande gymnasiets NV-program

·         visa goda kunskaper inom fysik motsvarande gymnasiets NV-program

·         visa goda kunskaper inom kemi motsvarande gymnasiets NV-program

Kunskap och förståelse

Färdigheter och förmågor

Värderingsförmåga och förhållningssätt