Senast ändrad: 2012-12-02
Godkänd: 2013-02-07

För tillträde till utbildningen Tekniskt basår 60 hp krävs förutom grundläggande behörighet  även särskild behörighet i Matematik B

För tillträde till utbildningen Tekniskt bastermin 30 hp krävs förutom grundläggande behörighet även särskild behörighet i Matematik C, Fysik A samt Kemi A.

För tillträde till utbildningen Tekniskt bastermin 35 hp krävs förutom grundläggande behörighet även särskild behörighet i Matematik C.

Förutbildningarna Tekniskt basår 60 hp och Teknisk bastermin 30 hp ger garantiplats till KTHs högskole- och civilingenjörsutbildningar.

Förutbildningarna Teknisk bastermin 35 hp ger garantiplats till KTHs högskoleingenjörsutbildningar i Medicinsk teknik samt Teknik och ekonomi.