Senast ändrad: 2012-12-02
Godkänd: 2013-02-07

Efter utbildningen skall den studerande:

·         visa goda kunskaper inom matematik motsvarande gymnasiets NV-program

·         visa goda kunskaper inom fysik motsvarande gymnasiets NV-program

·         visa goda kunskaper inom kemi motsvarande gymnasiets NV-program

Kunskap och förståelse

Färdigheter och förmågor

Värderingsförmåga och förhållningssätt