Senast ändrad: 2014-09-03
Godkänd: 2014-09-03

Gymnasieskolan innan 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning innan 1 juli 2012

Grundläggande behörighet samt särskild behörighet:

  • Matematik C, Kemi A och Fysik A med lägst betyget Godkänd eller 3.

Gymnasieskolan från och med 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning från och med 1 juli 2012 (Gy2011)

Grundläggande behörighet samt särskild behörighet:

  • Matematik 3b eller 3c, Kemi 1 och Fysik 1a eller 1b1 och 1b2 med lägst betyget godkänd

För mer information se KTH:s antagningsordning i KTH:s regelverk, www.kth.se.