Senast ändrad: 2014-09-03
Godkänd: 2014-09-03

Utbildningen omfattar 30 högskolepoäng, vilket motsvarar 1 termins heltidsstudier, och är på en förberedande nivå.

Programmet saknar inriktningar.

Utbildningen är målinriktad och innehåller kurser i matematik och fysik. Kurserna motsvarar till stora delar gymnasieskolan kurser (Ma4, Fy2) men med fördjupande och anpassat innehåll för fortsatta studier på KTH.