Utbildningens omfattning och innehåll

Tekniskt basår, termin 2, KTH Flemingsberg (TBTMH), Utbildningsplan för kull HT2016

Senast ändrad: 2015-09-11
Godkänd: 2015-09-15

Utbildningen omfattar 30 högskolepoäng, vilket motsvarar 1 termins heltidsstudier, och är på en förberedande nivå.

Programmet saknar inriktningar.

Utbildningen är målinriktad och innehåller kurser i matematik och fysik. Kurserna motsvarar till stora delar gymnasieskolan kurser (Ma4, Fy2) men med fördjupande och anpassat innehåll för fortsatta studier på KTH.