Utbildningens omfattning och innehåll

Tekniskt basår, termin 2, KTH Flemingsberg (TBTMH), Utbildningsplan för kull VT2017

Senast ändrad: 2016-03-31
Godkänd: 2016-03-31

Utbildningen omfattar 30 högskolepoäng, vilket motsvarar 1 termins heltidsstudier.

Utbildningen bedrivs på förberedande nivå.

Undervisningen sker enbart på svenska.

Utbildningen är målinriktad och innehåller obligatoriska kurser i matematik och fysik. Kurserna

motsvarar till stora delar gymnasieskolans kurser(Ma4 och Fy2) men med

fördjupat och anpassat innehåll för fortsatta studier på KTH.

Efter avslutad utbildning garanteras studenten en plats på någon av KTH:s civil- eller

högskoleingenjörsutbildningar, via en så kallad garantiplats. Studenten är inte garanterad

en plats på sitt förstahandsval, då övergången till en civilingenjörs- eller

högskoleingenjörsutbildning sker genom urval och är beroende av studieresultat från

basårsutbildningen.

Observera att uppnådda studiepoäng på Tekniskt basår, termin 2 inte kan räknas in i en ingenjörsexamen.