Årskurs 1

Tekniskt basår, termin 2, KTH Flemingsberg (TBTMH), Utbildningsplan för kull VT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HF0024 Matematik för basår II 60489 12,0 6,0 6,0
HF0025 Fysik för basår II 60490 18,0 9,0 9,0