Senast ändrad: 2019-11-12
Godkänd: 2019-11-12

Grundläggande behörighet samt särskild behörighet:
Grundläggande behörighet uppfylls genom svensk eller utländsk gymnasieutbildning, gymnasial vuxenutbildning, studier på folkhögskola eller motsvarande förkunskaper.

För särskild behörighet krävs lägst betyget E, 3 eller Godkänt i:

Gymnasieskolan från och med 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning från och med 1 juli 2012 (Gy2011)

•    Matematik 3b alternativt Matematik 3c
•    Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 och 1b2
•    Kemi 1

Gymnasieskolan innan 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning innan 1 juli 2012:

•    Matematik C
•    Fysik A
•    Kemi A