Senast ändrad: 2011-03-14
Godkänd: 2011-03-14

Utbildningen omfattar 1 termin och 30 högskolepoäng. Den är på förberedande nivå.

Programmet saknar inriktningar.

Utbildningen är målinriktad och kurserna följer i stort gymnasieskolans kursplaner.