Årskurs 1

Tekniskt basår, termin 2, KTH Södertälje (TBTMS), Utbildningsplan för kull VT2014

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2014/2014. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ML0013 Matematik D /Basårskurs/ 6,0 fup 6,0
ML0016 Fysik B /Basårskurs/ 18,0 fup 8,0 10,0
ML0014 Matematik E /Basårskurs/ 6,0 fup 6,0