Senast ändrad: 2018-12-21
Godkänd: 2018-12-21

Utbildningens upplägg

Terminen omfattar 20 läsveckor och är indelat i två perioder. För information om läsårets omfattning hänvisas till KTH:s hemsida, www.kth.se.

Utbildningen består av obligatoriska kurser och har inte några valbara eller valfria kurser.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

 Utbildningen sker i kursform. Kurslista finns i bilaga 1.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

 För kurserna på behörighetsgivande förutbildning används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg.

Villkor för deltagande i utbildningen

I samband med den obligatoriska inskrivningen ska studenten göra kursregistrering vis "den personliga menyn" på www.kth.se 

Examensarbete

Examensarbete ingår inte basårsutbildningen.

Examen

Programmet är en behörighetsgivande utbildning till grundläggande ingenjörsutbildningar och leder inte till någon examen.