Senast ändrad: 2018-12-21
Godkänd: 2018-12-21

Utbildningen omfattar 30 högskolepoäng, vilket motsvarar 1 termins heltidsstudier.

Utbildningen är på en förberedande nivå. Uppnådda studiepoäng på behörighetsgivande förutbildning kan inte räkans in i ingenjörsexamen.

Utbildningen innehåller kurser i matematik och fysik. Kurserna motsvarar till stora delar gymnasieskolans kurser (Ma4, Fy2) men med fördjupande och anpassat innehåll för fortsatta studier på KTH.

Undervisningsspråk

Undervisningen sker på svenska.