Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2010/2011. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Det tillkommer ett avslutande projekt/examensarbete, 7,5 hp

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HS1727 Byggstyrning 2 7,5 hp 7,5
HS1732 Fältmätning 7,5 hp 7,5
HS1725 Byggproduktion och ledarskap 7,5 hp 7,5
HS1733 Betongkonstruktion 7,5 hp 7,5
HS1724 Anläggningsteknik 7,5 hp 7,5
HS1734 Projektering, konstruktion och design 7,5 hp 7,5
HS1735 Projekt hus och installationer 7,5 hp 7,5
HS1736 Anläggningsteknik, avslutande projekt 7,5 hp 7,5