Senast ändrad: 2011-02-28
Godkänd: 2011-02-28

För tillträde till utbildningen krävs grundläggande behörighet samt särskild behörighet Matematik C, Samhällskunskap A, Naturkunskap B alt Fysik A och Kemi A (men utan krav på att Biologi A ingår i ersättningskravet för Naturkunskap B). I vart och ett av ämnena krävs lägst betyg Godkänt eller 3.

Betygsurval tillämpas på en tredjedel av platserna. En femtedel av platserna tillsätts av behöriga sökande med praktisk yrkeserfarenhet  från bygg- och/eller anläggningsområdet. För att kunna delta i urvalet till dessa platser krävs minst två års yrkesverksamhet på heltid eller motsvarande längre tid på minst halvtid. Maximalt tre år på heltid eller motsvarande längre tid på minst halvtid kan tillgodoräknas. Resterande platser fördelas på grundval av högskoleprovet.

För behörighetskrav och urvalsprinciper se KTH:s antagningsordning: http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/antagning/1.27186