Bilaga 1: Kurslista

Högskoleutbildning i byggproduktion (TBYPH), Utbildningsplan för kull HT2011

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AF1713 Tekniskt arbete, metoder och verktyg 7,5 Grundnivå
AF1742 Byggekonomi och kvalitet 7,5 Grundnivå
HF1700 Matematik 7,5 Grundnivå
HS1721 Husbyggnad 7,5 Grundnivå
HS1722 Statik och hållfasthetslära 7,5 Grundnivå
HS1726 Byggstyrning 7,5 Grundnivå
HS1730 Byggfysik med byggmateriallära 7,5 Grundnivå
HS1731 Byggprocessen 7,5 Grundnivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
HS1724 Anläggningsteknik 7,5 Grundnivå
HS1725 Byggproduktion och ledarskap 7,5 Grundnivå
HS1727 Byggstyrning 2 7,5 Grundnivå
HS1732 Fältmätning 7,5 Grundnivå
HS1733 Betongkonstruktion 7,5 Grundnivå
HS1734 Projektering, konstruktion och design 7,5 Grundnivå
HS1735 Projekt hus och installationer 7,5 Grundnivå
HS1736 Anläggningsteknik, avslutande projekt 7,5 Grundnivå