Senast ändrad: 2011-02-28
Godkänd: 2011-02-28

Informationen gäller för studerande som påbörjat studierna läsåret 2011-2012. Det kan ske ändringar i programmets innehåll för årskurs 2. Se alltid www.kth.se/utbildning  om information om senast fastställda utbildningsplan.

Informationen gäller för studerande som påbörjat studierna läsåret 2011-2012. Det kan ske ändringar i programmets innehåll för årskurs 2. Se alltid www.kth.se/utbildning om information om senast fastställda utbildningsplan.

Utbildningen för högskoleexamen med inriktning mot Byggproduktion utbildar för arbete inom bland annat produktionsskedet. Den har en teoretisk-praktisk profil, och den studerande ska efter examen kunna arbeta i produktionen med exempelvis arbetsledning, kalkylering och planering.

Kunskap och förståelse

Efter utbildningen skall den studerande:

  • visa grundläggande kunskap och färdighet inom byggfysik, byggteknik, byggnadsstatik och hållfasthetslära
  • ha grundläggande fackkunskaper om byggandets process
  • erhållit fördjupning inom området husbyggnad och anläggning/infrastruktur
  • för yrkesrollen användbara kunskaper i byggstyrning, byggproduktion och ledarskap

Färdigheter och förmågor

Efter utbildningen skall den studerande:

  • ha yrkesmässiga färdigheter som integreras i utbildningen, exempelvis förmåga att arbeta i,  och leda en grupp samt kommunicera muntligt och skriftligt
  • ha praktisk erfarenhet från företag med arbetsplatser inom bygg- och anläggningsbranscherna

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter utbildningen skall den studerande:

  • vara medveten om hur byggandet påverkar samhället med hänsyn till människors förutsättningar och behov, samt om samhällets mål avseende resurshushållning, ekonomi och miljö.