Utbildningens omfattning och innehåll

Högskoleutbildning i byggproduktion (TBYPH), Utbildningsplan för kull HT2011

Senast ändrad: 2011-02-28
Godkänd: 2011-02-28

Nominell studietid är 2 år, vilket innebär 120 högskolepoäng och är på en grundläggande nivå. Utbildningen genomförs på svenska.