Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AF1717 Tekniskt arbete, metoder och verktyg 7,5 hp Grundnivå
AF1742 Byggekonomi och kvalitet 7,5 hp Grundnivå
HF1700 Matematik 7,5 hp Grundnivå
HS1721 Husbyggnad 7,5 hp Grundnivå
HS1722 Statik och hållfasthetslära 7,5 hp Grundnivå
HS1726 Byggstyrning 7,5 hp Grundnivå
HS1730 Byggfysik med byggmateriallära 7,5 hp Grundnivå
HS1731 Byggprocessen 7,5 hp Grundnivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (37,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HS1725 Byggproduktion och ledarskap 7,5 hp Grundnivå
HS1732 Fältmätning 7,5 hp Grundnivå
HS1733 Betongkonstruktion 7,5 hp Grundnivå
HS1734 Projektering, konstruktion och design 7,5 hp Grundnivå
HS1735 Projekt hus och installationer Ges för kull 13 7,5 hp Grundnivå