Senast ändrad: 2014-02-12
Godkänd: 2014-02-12

Informationen gäller för studerande som påbörjat studierna läsåret 2013-2014. Det kan ske ändringar i programmets innehåll för årskurs 2. Se alltid www.kth.se/utbildning  om information om senast fastställda utbildningsplan.

Utbildningen för högskoleexamen med inriktning mot Byggproduktion utbildar för arbete inom bland annat produktionsskedet. Den har en teoretisk-praktisk profil, och den studerande ska efter examen kunna arbeta i produktionen med exempelvis arbetsledning, kalkylering och planering.

Kunskap och förståelse

Efter utbildningen skall den studerande:

  • visa grundläggande kunskaper och färdigheter inom byggfysik, byggteknik, installationsteknik, byggnadsstatik och hållfasthetslära mätteknik- fältmätning.
  • ha grundläggande fackkunskaper om byggandets process
  • erhållit fördjupning inom området husbyggnad och anläggning/infrastruktur
  • äga för yrkesrollen användbara kunskaper inom byggstyrning, byggproduktion, hållbart byggande och ledarskap

Färdigheter och förmågor

Efter utbildningen skall den studerande:

  • ha yrkesmässiga färdigheter som integrerats i utbildningen, exempelvis förmåga att arbeta i, och leda en grupp samt kommunicera muntligt och skriftligt på svenska.
  • ha praktisk erfarenhet från företag med arbetsplatser inom bygg-installations-och anläggningsbranscherna

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter utbildningen skall den studerande:

  • vara medveten om hur byggandet påverkar samhället med hänsyn till människors förutsättningar och behov, hållbart byggande  samt om samhällets mål avseende resurshushållning, ekonomi och miljö.