Utbildningens omfattning och innehåll

Högskoleutbildning i byggproduktion (TBYPH), Utbildningsplan för kull HT2013

Senast ändrad: 2014-02-12
Godkänd: 2014-02-12

Nominell studietid är 2 år, vilket innebär 120 högskolepoäng (och är) på en grundläggande nivå. Utbildningen genomförs på svenska.