Årskurs 2

Högskoleutbildning i byggproduktion (TBYPH), Utbildningsplan för kull HT2014

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Rektor beslutar att från och med 2015-07-01 skall betygen godkänd (P) och underkänd (F) användas för examensarbeten. Student som påbörjat studier 2007-07-01 – 2015-06-30 kan anmäla att han/hon vill utföra examensarbete med betygsskala A-F. En sådan anmälan ska göras innan registrering görs på kursen och kursen påbörjas.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HS1725 Byggproduktion och ledarskap 7,5 7,5
HS1732 Fältmätning 7,5 7,5
HS1015 Byggstyrning 7,5 7,5
HS1733 Betongkonstruktion 7,5 7,5
HS1734 Projektering, konstruktion och design 7,5 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AF1718 Installationsteknik 1 inom bygg - anläggning 7,5 7,5
AF1724 Anläggningsteknik 1 7,5 7,5
AF108X Examensarbete inom installationsteknik - Byggproduktion, grundnivå
Kursen kan bytas ut mot AF171X med betygsskala A-F
7,5 7,5
AF109X Examensarbete inom anläggningsteknik - Byggproduktion, grundnivå
Kursen kan bytas ut mot AF172X med betygsskala A-F
7,5 7,5
AF1719 Installationsteknik 2 inom bygg-anläggning 7,5 7,5
AF1725 Anläggningsteknik 2 7,5 7,5