Årskurs 2

Högskoleutbildning i byggproduktion (TBYPH), Utbildningsplan för kull HT2014

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Rektor beslutar att från och med 2015-07-01 skall betygen godkänd (P) och underkänd (F) användas för examensarbeten. Student som påbörjat studier 2007-07-01 – 2015-06-30 kan anmäla att han/hon vill utföra examensarbete med betygsskala A-F. En sådan anmälan ska göras innan registrering görs på kursen och kursen påbörjas.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HS1725 Byggproduktion och ledarskap 7,5 hp 7,5
HS1732 Fältmätning 7,5 hp 7,5
HS1015 Byggstyrning 7,5 hp 7,5
HS1733 Betongkonstruktion 7,5 hp 7,5
HS1734 Projektering, konstruktion och design 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AF1718 Installationsteknik 1 inom bygg - anläggning 7,5 hp 7,5
AF1724 Anläggningsteknik 1 7,5 hp 7,5
AF108X Examensarbete inom installationsteknik - Byggproduktion, grundnivå
Kursen kan bytas ut mot AF171X med betygsskala A-F
7,5 hp 7,5
AF109X Examensarbete inom anläggningsteknik - Byggproduktion, grundnivå
Kursen kan bytas ut mot AF172X med betygsskala A-F
7,5 hp 7,5
AF1719 Installationsteknik 2 inom bygg-anläggning 7,5 hp 7,5
AF1725 Anläggningsteknik 2 7,5 hp 7,5