Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AF1717 Tekniskt arbete, metoder och verktyg 7,5 hp 7,5
HF1700 Matematik 7,5 hp 7,5
HS1721 Husbyggnad 7,5 hp 7,5
HS1731 Byggprocessen 7,5 hp 7,5
AF1742 Byggekonomi och kvalitet 7,5 hp 7,5
HS1730 Byggfysik med byggmateriallära 7,5 hp 7,5
HS1722 Statik och hållfasthetslära 7,5 hp 7,5
HS1735 Projekt hus och installationer 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HF0009 Introduktionskurs i matematik 1,5 fup
HF0017 Introduktionskurs i datateknik 1,5 fup