Årskurs 2

Högskoleutbildning i byggproduktion (TBYPH), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AF1736 Fältmätningsteknik och Anläggning B 7,5 hp 7,5
HS1725 Byggproduktion och ledarskap 7,5 hp 7,5
HS1015 Byggstyrning 7,5 hp 7,5
HS1733 Betongkonstruktion 7,5 hp 7,5
AF1730 Building Information Modeling 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AF1718 Installationsteknik 1 inom bygg - anläggning
Obligatorisk för spår Installationsteknik
7,5 hp 7,5
AF1724 Anläggningsteknik 1
Obligatorisk för spår Anläggningsteknik
7,5 hp 7,5
AF108X Examensarbete inom installationsteknik - Byggproduktion, grundnivå
Obligatorisk för spår Installationsteknik
7,5 hp 7,5
AF109X Examensarbete inom anläggningsteknik - Byggproduktion, grundnivå
Obligatorisk för spår Anläggningsteknik
7,5 hp 7,5
AF1719 Installationsteknik 2 inom bygg-anläggning
Obligatorisk för spår Installationsteknik
7,5 hp 7,5
AF1725 Anläggningsteknik 2
Obligatorisk för spår Anläggningsteknik
7,5 hp 7,5