Senast ändrad: 2017-11-29
Godkänd: 2017-11-29

För behörighet till KTHs utbildningar på grund/avanceradnivå krävs grundläggande behörighet, enligt högskoleförordningen.

Dessutom krävs särskild behörighet Matematik 3b, Samhällskunskap 1, Naturkunskap 2 alt Fysik 1 och Kemi 1 (men utan krav på att Biologi 1 ingår i ersättningskravet för Naturkunskap 2). I vart och ett av ämnena krävs lägst betyg Godkänt eller E.

Enligt antagningsordningen i KTHs regelverk tillsätts 20% av de sammanlagda platserna av behöriga sökanden med styrkt praktisk yrkeslivserfarenhet från bygg- och anläggningsområdet. För Placering i urvalsgruppen krävs minst två års yekesverksamhet på heltid eller motsvarande längre tid på minst halvtid inom bygg- och anläggningsområdet. Av de totala platserna tillämpas ytterligare 53% på grundval av betyg och 27% på grundval av högskoleprov.