Bilaga 1: Kurslista

Högskoleutbildning i byggproduktion (TBYPH), Utbildningsplan för kull HT2017

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Valfria kurser

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser