Utbildningens omfattning och innehåll

Högskoleutbildning i byggproduktion (TBYPH), Utbildningsplan för kull HT2017

Senast ändrad: 2017-11-29
Godkänd: 2017-11-29

Programmet ligger på grundnivå med höststart. Nominell studietid är 2 år, vilket innebär 120 högskolepoäng. Utbildningen genomförs på svenska.