Senast ändrad: 2019-11-12
Godkänd: 2019-11-12

Informationen gäller för studerande som påbörjat studierna läsåret 2018-2019. Det kan ske ändringar i programmets innehåll för årskurs 2. Se alltid KTHs hemsida för information om senast fastställda utbildningsplan.

Utbildningen för högskoleexamen 120 hp med inriktning mot Byggproduktion utbildar för arbete som t.ex. produktionsingenjör hos företag verksamma i produktionsskedet inom husbyggnads-, anläggnings- och installationsbranscherna. Den har en teoretisk-praktisk profil, och den studerande ska efter examen kunna arbeta i produktionen med exempelvis arbetsledning, kalkylering och planering.

Kunskap och förståelse

Efter utbildningen skall den studerande:

  • visa grundläggande kunskaper och färdigheter inom byggfysik, byggteknik, installationsteknik, byggnadsstatik och hållfasthetslära mätteknik- fältmätning.
  • ha grundläggande fackkunskaper om byggandets process
  • erhållit fördjupning inom områdena husbyggnad, anläggning/infrastruktur och/eller installationsteknik
  • äga för yrkesrollen relevanta kunskaper inom byggstyrning, byggproduktion, hållbart byggande och ledarskap

Färdigheter och förmågor

Efter utbildningen skall den studerande:

  • ha yrkesmässiga färdigheter som integrerats i utbildningen, exempelvis förmåga att arbeta i, och leda en grupp samt kommunicera muntligt och skriftligt på svenska.
  • ha praktisk erfarenhet från företag med arbetsplatser inom anläggnings- eller bygginstallationsbranscherna
  • ha möjlighet att ansöka till senare del av högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och design 180hp.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter utbildningen skall den studerande:

  • vara medveten dels om hur byggandet påverkar samhället med hänsyn till människors förutsättningar och behov, dels om betydelsen av hållbart byggande samt om samhällets mål avseende resurshushållning, ekonomi och miljö.
  • Vara medveten om betydelsen av hållbart byggande.